mpsv EU zamestnanost

 

 

 

 

Projekt podpora zaměstnávání 3 pomáhá lidem s duševním onemocněním vzdělávat se, zvyšovat svou profesní kvalifikaci a získat dlouhodobé zaměstnání, ve kterém budou spokojeni.

Díky tomuto našemu projektu získají vyšší stupeň profesní kvalifikace, který zlepší jejich šance na získání zaměstnání. K tomu jim pomůžeme množstvím podpůrných aktivit - zejména: bilanční diagnostikou, odpovídající motivací, vypracováním kariérního plánu a poradenstvím. To vše povede až k získání profesní kvalifikace dle standardů Národní soustavy kvalifikací. V rámci projektu pomůžeme našim klientům hledat pracovní uplatnění, navážeme kontakty se zaměstnavateli a poskytneme klientům pracovní asistenci. Projekt je zaměřený na Znojemsko, Břeclavsko a okresy Brno-město a Brno-venkov. Probíhá od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018 a je finančně podporován EU, Evropským sociálním fondem z operačního programu zaměstnanost.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002651

 

JT Fixed Display