EU zamestnanostmpsv.jpg

Zavádění nových procesů v sociálních službách pro lidi s duševním onemocněním

Cílem projektu je zkvalitnění sociálních služeb poskytovaných lidem s duševním onemocněním. V okresech JMK Blansko, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo bude zřízeno pět metodických center, která se zaměří na meziresortní a mezioborovou spolupráci různých subjektů – sociálních pracovníků obcí, místních sociálních služeb, úřadů práce, policie, záchranné služby a dalších ve prospěch lidí se závažnou duševní nemocí. Metodická centra budou organizovat pravidelná setkávání, kterými podpoří tvorbu regionálního modelu podpory lidí se závažným duševním onemocněním v souladu s reformou psychiatrické péče.
Další důležitou aktivitou center bude zlepšení sdílené péče odborníků s neformálními pečovateli - rodinnými příslušníky a osobami blízkými. Jedním z výstupů projektu bude vytvoření specifické metodiky pro každý okres a sdílené databáze.
Těmito aktivitami projektu chceme dosáhnout zkvalitnění péče o klienty s duševním onemocněním a zlepšení poskytovaných sociálně-zdravotních služeb.
V období 1. 9. 2016 až 30. 6. 2018 je projekt finančně podporován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001551

JT Fixed Display