Práh jižní Morava poskytuje odborné i laické veřejnosti specializované kurzy a semináře

Jak jednat s člověkem se závažným duševním onemocněním a jak jej podporovat

Kurz poskytne základní orientaci ve specifikách jednání s lidmi s duševním onemocněním. Kurz akreditovaný MPSV je určen zejména pracovníkům státní správy, samosprávy a opatrovníkům lidí se závažným duševním onemocněním.

Termín kurzu:      9. 6. 2016
Čas:   8:30-14:00
Místo konání:   Café Práh, Ve Vaňkovce 1, Brno, malý sál
Délka kurzu:   6 akreditovaných hodin
Cena kurzu:   900 Kč
Kapacita:   15 míst
Uzávěrka přihlášek:
  19. 5. 2016
Akreditace MPSV:   2015/0487-PC/SP/VP/PP
Přednášejí:   Mgr. Jiří Šupa, Ph.D., Václav Buchta, DiS.

Kompletní informace a přihláška.

Kurz poskytne základní orientaci ve specifikách jednání s lidmi s duševním onemocněním. Kurz akreditovaný MPSV je určen zejména pracovníkům státní správy, samosprávy a opatrovníkům lidí se závažným duševním onemocněním.

Jak jednat s člověkem se závažným duševním onemocněním a jak jej podporovat

Kurz poskytne základní orientaci ve specifikách jednání s lidmi s duševním onemocněním. Kurz akreditovaný MPSV je určen zejména pracovníkům státní správy, samosprávy a opatrovníkům lidí se závažným duševním onemocněním.

Termín kurzu:      20. 10. 2016
Čas:   8:30-14:00
Místo konání:   Café Práh, Ve Vaňkovce 1, Brno, malý sál
Délka kurzu:   6 akreditovaných hodin
Cena kurzu:   900 Kč
Kapacita:   15 míst
Uzávěrka přihlášek:
  30. 9. 2016
Akreditace MPSV:   2015/0487-PC/SP/VP/PP
Přednášejí:  

Mgr. Jiří Šupa, Ph.D., Václav Buchta, DiS.

 

Kompletní informace a přihláška.

Kurz poskytne základní orientaci ve specifikách jednání s lidmi s duševním onemocněním. Kurz akreditovaný MPSV je určen zejména pracovníkům státní správy, samosprávy a opatrovníkům lidí se závažným duševním onemocněním.

 

Možnosti spolupráce s lidmi se závažným duševním onemocněním

Kurz seznámí se základy práce s lidmi se závažným duševním onemocněním, umožní získat základní dovednosti, jako jsou: krizové plánování, práce s přirozenými zdroji, podpora procesu zotavení, které jsou potřebné pro práci s lidmi s duševním onemocněním. Ukáže specifické přístupy potřebné pro deinstitucionalizovanou péči u lidí se závažným duševním onemocněním a potřebné prvky propojování zdravotní a sociální oblasti. Kurz akreditovaný MPSV je určen zejména sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách.

Termín kurzu:      10. 11. 2016
Čas:   8:30-16:00
Místo konání:   Café Práh, Ve Vaňkovce 1, Brno, malý sál
Délka kurzu:   8 akreditovaných hodin
Cena kurzu:   1100 Kč
Kapacita:   12 míst
Uzávěrka přihlášek:
  23. 10. 2016
Akreditace MPSV:   2015/0531-PC/SP/VP
Přednáší:   Mgr. Jiří Šupa, Ph.D.

 

Kompletní informace o kurzu a přihláška.

Specifika komunikace s lidmi se závažným duševním onemocněním

Kurz seznámí se specifiky komunikace s lidmi se závažným duševním onemocněním, vlivem symptomů a kognitivního deficitu na komunikaci a jednání. Umožní získat základní dovednosti pro vedení rozhovoru s lidmi se závažným duševním onemocněním. Kurz akreditovaný MPSV je určen sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách.

Termín kurzu:      24. 11. 2016
Čas:   8:30-16:00
Místo konání:   Café Práh, Ve Vaňkovce 1, Brno, malý sál
Délka kurzu:   8 akreditovaných hodin
Cena kurzu:   1900 Kč
Kapacita:   15 míst
Uzávěrka přihlášek:
  23. 10. 2016
Akreditace MPSV:   2015/0532-PC/SP/VP
Přednáší:   Mgr. Jiří Šupa, Ph.D., MUDr. Ivana Sedláčková

 

Kompletní informace o kurzu a přihláška.

 

JT Fixed Display